ДИШАНЕ ЧИСТО

На Биляна ДАНАИЛОВА

 

Бих се запътил с Гласа Ти Небесен

Лятото да полюлея край СЛЪНЦЕ!

Най ми е мило със Оперна Песен

да си общувам със Хлебното Зрънце!

 

Да!!! Точно от Хлебното Зрънце

най се научих да гледам към СЛЪНЦЕ!

 

Има от СЛЪЦЕТО Дишане Чисто:

лошото спираш – и гледаш Артистите

всички как ваят със Думи и Глас

ангели да са вълшебни до Час!!!

 

25.09.2018

гр. Бургас