Денят на Земята – 2016 година

1190 години от рождението

на Св. Константин – КИРИЛ Философ

 

ГОРАТА ЗЕЛЕНА

(Съвременни отвъдни реални и метафорични

прозрения на Св. Константин – КИРИЛ Философ)

 

Кой на Гората Зелена завиди

и я сече вредом – да я обиди?!

 

…Райски парите не могат да бъдат –

истини кихат със дяволски гъдели…

 

Ласките дяволски стават омразни…

 

Кой ли зелени дървета отрязва –

наглите мозъци с лична ли сила,

сила, която и власт и сдобила,

тайни измами ли с явни ли драми,

нощни ли вълци със дневно безсрамие?!

 

…Трайна, Гората е свежа и нежна

и ни повежда към трайни копнежи!

Нека остане такава – и нека

Обич да носи и Вяра в ЧОВЕКА!

 

…Всичката ярост в парично ламтене

винаги носи в Душата ни стенене.

 

2016 

 

 

ХЛЕБОРОДНИ

ЧУВСТВА

 

На поета Манол МАНОЛОВ

ХЛЕБОРОДНИ ЧУВСТВА

на Пшенично Зрънце

ласкаво сияят

в пръстите на Слънце!

 

Ясно е – от Слънце

сили идват нужни!

БОГ с Човек създават

ЧУВСТВА най-задружни!!!

 

2016

гр. Бургас, България