ДАРЯВАНЕ НА ВЕЧНОСТ

На Светлозар ЖЕКОВ

Светло в Душата е, щом съумяваш

Залез и Изгрев да подаряваш

с книги човечни и с поглед нужен:

РАДОСТ да грее в Душите Задружни!

 

…Жестът е земен и много човечен –

колкото

искаш

даряваш

ВЕЧНОСТ!

2019