ДАРБАТА ВИСША

114 години от рождението и 40  години

от земния свършек на Атанас ДАЛЧЕВ

Атанас ДАЛЧЕВ – един най-видните български поети и преводачи на XX век. Автор е на поезия с ярко философска проблематика. Превежда стихотворения и белетристика от френски, испански, италиански, немски и руски писатели. Носител е на Хердеровата награда на Виенския университет (1972).

(12 юни 190417 януари 1978)

 

Атакувам аз думи най-нужни –

най-най-нужно ги правя задружни.

Съумявам от тях да усетя

Дарба Висша на най-най-Поети!

 

Лъчезарното Слънце във мене

Честно свети в Душа и във вени!

 

Във Душата си ОБИЧ ще зърна

и със ОБИЧ аз ще я прегърна!!!

 

2018