ГУГУТКИТЕ

(Отвъдно мелодично прозрение

на Шарл Франсоа ГУНО)

 

Гугутките пеят

чудесно на село

и в селската част на града ни!

Небесно са силни и смели –

обичат узрялото зърно!

 

Гордеят се много, че могат със Песен

Ухото на Мисъл със БОГА да слеят!

 

…Най-нежните хора са мило унесени –

от Обич и те ще попеят!

 

1968, 2016