ГРАДУШКОВА БЕЗХЛЕБНА СЪДБА

456 години от рождението на Лопе де ВЕГА

 

Никой няма да бъде като тебе във гроба

показно горд, но разузнавателно таен.

Ококорваш очи от злоба

все по-очерняш едно честно момче

Лош като куче, отдавна обучено,

умело да правиш душевни рани,

а се правиш на детско невинно гласче

 

…Иноверник ли вече си станал –

или овца заблудена?!

Дяволски явно ли вълчо се зъбиш?!

Житните ниви

само от хората като тебе ли стенат?!

 

… Овълчен е езикът ти,

А зъбите станали

като изкуствени отровни гъби!

 

…Истини вечни къде ги остави?!

Болен съм вече от тебе

Виждаш ли още или остана

все под градушка безхлебна?!…

 

2018