ГРАДСКИЯТ РЕМОНТ В КОМШИИТЕ

Циментен и блокът – с желязо стабилно:

не някаква къща на село и вила…

…Бръмчене, бръмчене, бръмчене –

машината реже – и стене…

 

Стените събарят – апартамента е в рани,

но пак си остава двустаен.

Мъжът разговаря с комшия обречен:

„Жената така вчера рече:

„Отивай със друга жена, щом не искаш

да чуеш бръмчене – и риска

веднъж да напсуват и тебе…”

 

…Любов ли?!

С бръмчене днес, братко, боравя –

и все на комшийски псувни отговарям.

…Ех – туй е ремонтът ни днешен –

но все със псувни и насмешки.

 

2016-06-15