В ЧОВЕКА Е ВРОДЕНА ЗАВИСТТА

(Съвременни отвъдни прозрения

на  Виктор ЮГО)

 

В Човека е вродена Завистта –

и Тя подскача ядно във Кръвта…

 

Комшията как може да е властник –

тъй тайно да използва фирми частни:

от фирми частни да изсмуква всичко –

робуват му дори и волни птички?!…

 

…ЮРДЕК е той… Със Завистта постига

гальовните сюрпризи на авлига!

Обича само себе си…

Но може

Комшии и Роднини

на РОБСТВО да заложи…

 

2017