В ПЕНСИОННАТА ВЪЗРАСТ

(Отвъдни прозрения на НОВАЛИС)

 

Никой вече тебе не вика

нито за разговор, нито за срещи…

 

Обич само край теб чуруликат

Весели Птици и в Лято успешно…

 

…А от Небето вече зловещо

лапи протягат Облаци вещи –

искат и те ли от тебе да гонят

Слънчеви Дни

все във сън и във… спомени?!

 

2011, 2017