ВЪОБРАЖАЕМО ИЗГРЕВНО ГОСТУВАНЕ НА ВЕЧНИЯ ХРИСТО ФОТЕВ В БУРГАС

Хрисим съм – и повече мисловно –

толерантно трепкам над Море любовно!

 

Фонът над Безкрая е чудесен –

Тук дочувам все Моряшка Песен!

 

Ето ме – сега със Изгрев светя –

влизам при Бургаските Поети!

 

2016-03-25