ВОЙНА И МИР

(Отвъдни размисли

на Лев ТОЛСТОЙ пред НАПОЛЕОН)

 

Войната към Мир ни отвежда – с герои,

които познават какво е престои…

 

Но после Войната е страшна и грозна –

въздишат ранени, въздишат обози…

 

ЙОВ – тихо смирен –

на ХРИСТОС ще прошепне:

„Защо е това животинско утрепване?!…

 

Любов вред познава Човекът Велик!

Нали знае СЛОВО със Вечен Език?!

 

…От Мир се нуждае Човекът, от Мир –

и Слънце Олтарно да свети безспир!”

 

1995, 1998, 2016