ВЛАКЪТ

153 години от рождението на Тодор Г. ВЛАЙКОВ български писател, общественик и политик

(13 февруари 186528 април 1943)

 

Влакът много се бави…

Йоги го  спрели да го раздвижат.

Космос му сочат – или със Здраве

властно го пращат във някоя хижа?!

 

Толкова взрян е във себе си Той –

доуточнява си мисли разбъркани…

Разхубавява се – и във Покой

вече из Космоса хвърка…

 

Господ го гледа – и му се чуди –

Ехо от Хора как не го буди?!

 

2018