ВАЯТЕЛНИТЕ ДНИ

100 години от рождението

на акад. Ефрем КАРАНФИЛОВ

(27 ноември 1915 – 23 март 1998)

(Съвременни отвъдни прозрения

на акад. Ефрем КАРАНФИЛОВ)

 

Ех, мога да кажа и бавно го казвам:

„Фантазии няма в Захари СТОЯНОВ…

Роб няма да бъдеш, щом вярно доказваш

естетския път към Духовното Здраве!

 

…Мамонски ли мисли?! Те дяволи пазят,

щом дяволски тях си предпазвал…

 

…Комини не скачай със дим, а с погачи!

Кариера се търси не с „бум” – а със Ум…

 

Артисти сияят в Достойния Друм,

маслинови клонки – във Честния Разум,

филизи растат от Победните Пазви…

 

И може би има какво да си кажеш,

Любовно щом виждаш любовни етажи…

 

…От Погледа и от Сърцето излитат

ВАЯТЕЛНИ ДНИ…

Тях точно попитай!

 

2015-11-27