БЪЛГАРСКИ ЕЗИКОВЕДИ

81 години от рождението на проф. Иван КОЧЕВ

(2 февруари 1935)

 

ИСКА МИ СЕ

 

Посвещавам на проф. Иван КОЧЕВ

Иска ми се от Децата

все с усмивки да подскачат!

А в Живота ни СЪДБАТА

най-духовната погача

да поднася на Душата!

 

…Колкото сме по-добри

Обич все да ни искри!

 

…Чисти мисли лъхват Чувства

еделвайсови – с Изкуства!

 

…В топла реч ли Слънце трепка,

Ти не спираш до отрепка!

 

2016-02-03

 

 

 108 години от рождението на акад. Владимир ГЕОРГИЕВ

(3 февруари 1908 – 14 юли 1986)

 

СРЕД ПЛОДНАТА ЕСЕН

 

Посвещавам

на акад. Владимир ГЕОРГИЕВ

Весел съм винаги – весел!

Любя се с Плодната Есен!

 

…Господ ме праща сред Плодни Градини,

Есен Чудесна да не отмина!

Още се чувствам и млад, и игрив –

Радост ме лъхва от Поглед Красив!

 

Господ ме знае, че аз съм грижовен –

И много сърдечен, и много любовен!

 

Ето ме тука – сред Плодната Есен!

Виждам и чувам – Душата е Песен!

 

1988, 2016

 

 

 64 години от рождението на проф. Иван КАСАБОВ

(4 февруари 1952)

 

ВЛАСТНИЦИТЕ

ВАЖНИ

 

Посвещавам на проф. Иван КАСАБОВ

Има какво да си кажат

всичките властници важни…

А във сърцата народни

нищо случайно не бодва…

 

Кастрят Народа ни всички,

алчно немеят ли

в Души на Птички…

 

Бог е отдавна съзрял:

„ОБИЧ се ражда от идеал!

Вяра ли няма във властни очи,

има Измама – а тя горчи…”

 

2016-02- 04

 

 

 96 години от рождението на акад. Иван ДУРИДАНОВ

(22 февруари 19208 декември 2005)

 

ДУХОВНАТА ХЛЕБНОСТ

(Съкровени отвъдни наблюдения

на акад. Иван ДУРИДАНОВ )

 

И в езика на траките мога

Вечността да открия – и очите на Бога!

А във ангелски полъх със Обич Сърдечна

най-духовно политат все българи вечни…

 

Дух случаен ли?! Не е случаен. И знай –

ум се носи в Безкрая от Български Рай!

 

Раят български може да каже на всички:

„Има земни и божии Птички.”

 

До звездите отлитат безстрашните Птици,

а над нивите хлебни – Криле на Пшеница…

 

Но от мозъчни клетки разбираш, че Семето

оплодява Живота ни със Храната на Времето!

 

…Всеки знае, че нашият труд

благородно

ще пониква

във нива орана,

щом родно

засияе край себе си с най-достойната хлебност!

 

2006, 2016