БЪЛГАРИЯ

Посвещавам на Христо БОТЕВ,

Иван ВАЗОВ и Пейо ЯВОРОВ

Божествено пратена и съхранена

ЛЮБОВ да разцъфва със своите вени!

 

И Гении ражда – и може със тях

и срам да пречисти, и грях!

 

А ангели могат без срам да помогнат –

дори да не сещат, че с нея е Бога…

 

РОДИНА най-скъпа, РОДИНА най-мила:

родена да радва и с майки да милва!

 

И знае какво е чужбина – и знае,

че никъде няма да срещне тя Рая…

 

Яснее със Изгревен Поглед – и може

с Природа Чудесна да носи възторжия!

 

РОДИНА е свята, РОДЕНА е вечна –

дарява Децата си с Божа Сърдечност!

 

Дарява – но нужно е да я разбираш,

а не чужда радост да имитираш…

А чуждата радост е винаги чужда –

и ти я подкрепяш за личната нужда…

А личната нужда е робска нагласа –

и роб ще останеш дори на Пегаса…

 

…Божествено пратена – и съхранена,

БЪЛГАРИЯ диша с Духовните Вени!

 

1992, 2016