БРОИЛКИ – за всички, които обичат да играят на криеница

ОТНОВО ПРЕБРОЙ

Едно, две, три – ти се скри.
Четири, пет – край един плет.
Шест, шест, шест – нямаш адрес.
Седем, седем, седем – аз вече гледам.
Осем, осем, осем – до теб съм на косъм.
Девет, десет – стой!
Отново преброй!

КРАЙ КАМЪША

Край камъша: „Миж – миж – миж!“
За камъша не се дръж.
Под камъша – виж, виж, виж,
блато има – виж, виж, виж!
Край камъша ни веднъж
не играй на: „Миж – миж – миж“
 

ВЪРБОВА СВИРКА

От – върбата – ей сега
ще – направя – свирка.
Че – върбата – е – с мъзга,
В ранна – пролет – свирка.
С тази – свирка – давам – знак.
Аз – ще мижа,
Вий – се крийте – пак!

НОТНА ПЕСНИЧКА

До, ре, ре –
хайде на море!
Ми, ми, ми –
тръгваме сами.
Фа, сол, ла –
бързо тук ела!
Си, до, си -топката носи!
Ла, ла, ла –
лодка със весла!
Сол, сол, сол –
лепнем ний от сол!
Фа, ми, ре –
много е добре!
До, до … пак
чак до мрак.

И В ДЪЖДА МИ СЕ ИГРАЕ

Чуй – навънка:
Дъжд зазвънка!
По дървета, керемиди –
чува се, дори се види.
Но за мен не е кахър –
и не искам аз чадър!
Под Дъжда се движа, движа:
клепкам-клепкам, мижа-мижа.
Искам – мижа: Дъжд ме мие!
Който иска – да се крие!

ГРЕШКА – СМЕШКА

Вчера в двора край стобора
мярна се мишок-гризан.
Страшен бе като глиган!
Бързо схруска за закуска
сънения дебелан,
мързелан Котан.
И се скри във куп дърва…
Вярваш ли в това?
Щом не вярваш, щеш-не щеш,
ти жумиш,
а ние – беж!

ЛУДИНА ЕДНА

Аз измислих лудина една.
Но съм сам. За две са нужни
две глави задружни.
С три глави задружни можем
никак да не се тревожим.
Гоненката ще започнем.
Ала кой ще мижи точно?
Кой ли? Няма да Ви моля.
Аз готов съм доброволно –
крийте се съвсем на воля,
крийте се самодоволно.
Щом се скриете – и хоп! –
със уста свирнете! Стоп!
Не, недейте! А потайно
Крийте се за мен незнайно.
Тъй ще правим лудина
всеки ден – и не една.

МОМЧЕ РУСОКОСО

Русокосо момче късокосо,
късокосо момче чипоносо,
бяга-бяга по пясъка босо.
Откъде ли дошло, откъде ли?
– Бас се хващам със тебе, че то
сто на сто, сто на сто, сто на сто
е дошло от широките руски предели.
С него тичайте, аз ще стоя
край брега и до пет ще броя.
Ще броя само точно до пет.
Ако всичките стигна, тогава
всеки от вас заслужава
да го черпя със сладолед…
Едно, две, три, четири, пет –

чакайте, нося ви сла-до-лед!

ПОХВАЛАНА

Ана, Ана – похвалана,
похвали се Ана:
„Ще ви хвана, ще ви хвана,
тръгвате ли към тавана –
че съм много обиграна
като нашата Писана…
Тръгвам, тръгвам, хайде-ха!
Кихна ме една муха –
не муха, а сънен мух!
Кихнах и навред се чух.
Вече знаете къде съм –
тук – на двора – под навеса…“

КРИЕНКА

На едно братче и сестриче
им чуруликнало едно птиче:
„Чу-ру-лик, чу-ру-лик,
който много е умник,
той на криенка играе
както може, както знае.
Чу-ру-лик, чу-ру-лик,
почвайте във този миг
да играете на криенка,
щом направили сте миенка,
щом направили сте яденка,
щом направили сте миенка…
Вече гледам колко интересна
е играта най-най-най-най лесна!“

ПАНКО-ПОСПАЛАНКО

Панко, Панко – поспаланко,
Панко, Панко – мързеланко!
Ставай, скачай! Аз ще мижа –
да се криеш имай грижа.
После ти ще мижеш – знай –
не заспивай, а играй!
Слънчо вижда ни отгоре –
смешки може да ни стори.
Хайде ставай, хоппа-ха –
и с прозявката внимавай:
може някоя муха
да я лапнеш… Ставай, ставай!

БЛУЗКА С ПЕТНО

Едно, едно, едно
на блузката петно.
Две ръчички, две
то ще призове.
Три, три, три –
В пералня блузката се скри.
Четири, пет –
пералня или въртолет?!
Шест, седем, седем –
да, пералня гледам.
Осем, осем, осем –
пералнята е вносна.
Девет, десет, двайсет –
петно, осъзнай се!
Трийсет, трийсет, трийсет –
завинаги скрий се!…
Пералнята сама се спира – зная.
Блузката на чистичко ухае!
Хоп – отивам пак да си играя…

ВИЖДАМ

Виждам, виждам вироглави,
вироглави девет крави
вир въртопен да преплуват –
виждам ги, не се страхуват.
Виж ги бързо, виж, виж, виж –
не от страх да правиш „миж“,
а в играта само, само –
край едно дърво голямо –
ти да правиш: „Миж-миж-миж!“

ПРИЯТЕЛИ

Аз съм
Гошо.
Той е
Тошо.
С Гошо,
с Тошо
няма
лошо.
Гошо
ще брои
до трийсет
Ти
със
Тошо
скрий се!