БРАТСКО СВЕТЕНЕ

На българския и световен режисьор

Владимир ИГНАТОВСКИ

Владееш ли себе си, все тъй Ти можеш

искрен да бъдеш – и с Действия Божии

Мисли за други да укротяваш,

Радост да носиш и Здраве!

 

…И може би всеки ще те обича –

гальовно и нежно до тебе ще тича.

Натам ще затича, където и Ти

от Обич и Вяра почти ще летиш!

 

…В Живота така е – щом можеш,

скривай си в себе си свои възторжия

и се владей дотогава, до дето

в чуждите радости Братски Засветиш!

24.01.2019