БОГ МЕ СЪВЕТВА

(Съвременни реални и метафорични прозрения

на българинът Беинса ДУНО, или Петър ДЪНОВ )

 

 

БОГ ме съветва:

„Епохален си… Давай пред мене клетва

Истини все ще говориш –

най-най добрини на Човека ще сториш!

Съвестта ти ще литва във звездни простори:

ангелски мъдрости все ще говориш…

 

…Дръж се достойно – от земнвите хора

унес ще сещаш и земна умора.

 

…Никога няма да се предаваш –

ОБИЧ ще носиш – и ЗЕМНО ЗДРАВЕ!

 

1994, 2015