БЛИЗКИТЕ НА УЛИЧНИТЕ ПЕСОВЕ

(Отвъдни метафорични  прозрения на БОКАЧО)

 

„В повечето случаи последният,

до когото достигат слуховете,

е този, за когото се отнасят.“

Джовани БОКАЧО

До последно се мъчеха да те изхвърлят от института…

Животински се пъчеха в някое село да те залутат…

 

…БОГ на тебе изпрати

дарби достойни, невероятни:

ОБИЧ плодна да клатиш

и покрай тебе все да е Лято!

 

Който поиска да си мошеник от класа,

анатемоса си риска, че си изгуби най-най баса…

 

…Чучела всичките бяха

и край клошари се заиграха…

Опошлени са днес –

и си общуват само със уличен пес.

 

2016