АСИСТЕНТЪТ И СТУДЕНТИТЕ

Посвещавам на всички преподаватели

от Университет

„Проф. д-р Асен ЗЛАТАРОВ“ – гр. Бургас

Асистентът с различна прическа

сериозно студентите стреска.

Никой няма да дойде разрошен

и да гледа намръщен за лошо…

 

Златорожбени думи изрича,

а те все тъй във него се вричат.

Работяги с мечти – все подскачат

от извършени техни задачи.

 

…В часовете студентите могат

да усетят Душата на БОГА!

 

04.02.2017