АНГЕЛИТЕ

88 години от рождението на Цветан СТОЯНОВ –

виден български интелектуалец, литературен историк, критик, философ, преводач, писател.

(28 януари 19303 юли 1971)

Случаят с професора все ме измъчва…

 

Трайно и с Облачно Пъчене,

Облак ме води към Ада –

явно, със буря досадна…

 

Някой ли може да ми докаже:

Облак се пъчи досадно и важно?!…“

В Облак аз никога няма да вярвам…

 

Цветно пред себе си и да погледна

все ще са черни клюкарските брави.

 

АНГЕЛИ само във мене уверено 

най-най Професора в мене намериха!

 

2018