АНГЕЛИТЕ И БОГА

Посвещавам на българския

и световен художник

Андрей ЯНЕВ

А Ангелите тихо все сияят –

напомнят ми за Мъдростта на Рая!

 

Ядосано не мога да живея,

Народни Песни щом с Душата пея!

 

Единствено с Народна Песен мога

ваятелно да литвам сам със БОГА.

 

…А Ангели и Бог във мен сияят!

И Мислите ми литват все над  РАЯ!

 

2015, 2016