Юбилеи на известни световни поети и писатели през 2020 – февруари

120 години от рождението на Жак ПРЕВЕР

(4 февруари 1900 – 11 април 1977)

 

ВЕЧНАТА КЪЩА

(Отвъдни прозрения на Жак ПРЕВЕР)

 

Жаден съм,

когато си мечтая…

 

Пряко обикалям аз Безкрая…

 

Егоист не станах на Земята… Мога

весел да се срещам днес със БОГА!

 

…Радостен съм – със ДУША прегръщам

всеки в неговата Вечна Къща!

2020

 

 

130 години от рождението на Борис ПАСТЕРНАК

(10 февруари (стар стил – 29 януари) 1890 – 30май 1960)

 

 

МОМИЧЕТО, КОЕТО

ПЛАКАЛО ЗА МЕНЕ

(Отвъдни прозрения на Борис ПАСТЕРНАК)

 

Борбата на Изкуството във мене

изстрадано запява, но никога не стене…

 

Пак

Словото във мене

Тебе вика…

 

Родена си за мене! Надеждно чуруликаш…

 

А аз те чакам – чакам те на влака…

 

Кога ще дойдеш?!

 

… А защо си плакала?!

2020

 

 

120 години от рождението на Георгиос СЕФЕРИС

(19 февруари 1900 – 20 септември 1971)

 

СЛОВОТО МОЕ

(Отвъдни прозрения на Георгиос СЕФЕРИС)

 

Географски съм все тъй потребен.

РАДОСТ донасям от

Господа нужен!

 

Искам

ОБИЧ Словесно-хлебна!

 

…Пишех. Тук ставам все по-задружен.

 

Сетното Мое Желание светна

ферийно и поднебесно красиво!

 

…Словото Мое поднася привети!

Всичко край мене е живо –

и повече живва!!!

2020