ЧЕСТНА ОБИЧ

На Стефан ИЛЧЕВ

 

С този нежен глас ще мога

Егото си да надвия

и пред БОГА!

 

Фантастично имитирам и Жените –

да си върнат Обичта си към Мъжете

и в Главите…

И да пазят

Любовта си и в Очите!

 

…Честно ще обичам

всякоя Жена,

щом не е допуснала за мене

някоя вина.

2021 г.