ЦЪРКВАТА

СТИХОТВОРЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНАТА

В СЕЛО БЕЛИЛА ЦЪРКВА

„СВ. ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ГЕОРГИ”,

ПОСТРОЕНА ПРЕЗ 1901 ГОДИНА

 

ГОСПОД с разбиране честно ни шепне:

„Вярвайте в клони със плодните трепети!

 

Ето – и днес плодовете узряват

с възстановено във църквата Здраве!

 

Обич е нужна в живота ни земен –

Обич Човешка към нашето време…

 

Разум в главите ни нека сияе –

грижи за ближния Път e към Рая…

 

И ще сме нужни – и вредом познати –

както са нужни Добри Приятели!”

 

17 май 2015; село Белила,

Община Средец, Бургаска област