ФИЛОСОФСКА ЗАКАЧКА С ПРИЗНАТИЯ ПОЕТ

На печка с дърва ли?!

Дървата са нужни…

С кибрита си огън ще палнеш…

 

Ох, Обич с труда си добър ще заслужиш…

Недей се ранява с Душевните Рани!

 

…Снабдиш се с дърва – а Душевните Рани

емблемно те ръчкат с дървесните длани.

Ядосваш се бързо – а може би трябва

куршума си таен ти днес да не грабваш?!…

 

Обичаш и огъня?!… Не кибритлия –

любовен бъди и над шията!

 

…Единствени Еви-те –

тук и …навред

чаровно те гледат…

И ти – ПОЕТ! –

ще бъдеш признат и приет!!!

 

2015