С ПЕСНИ И УСМИВКИ

На Веселин МАРИНОВ

 

Весел съм, когато хора доверчиви

радват се край мене…

 

И Душата ми все живва

нежно и красиво

точно както Пролетни Дървета!

 

…Мислите ми като Изгреви засветват!

Ангели във тях наистина ли шепнат?!

 

…Рискът ми не е голям – и мога

нови Радости да нося на Народа

с Песни и Усмивки: не с тревога

за паричната изгода…

2021 г.