С МОИТЕ ЧИСТИ ЗАКУСКИ

(Отвъдни прозрения на Жан-Жак РУСО

пред Йохан Х. ПЕСТАЛОЦИ)

 

Роб съм бил винаги –

но на себе си само.

Умно слугувах –

и Мъдрост достигах

само със своето Рамо…

 

Обич вредом все търсих – и можех

вредом Обич да давам!

 

…Жаден – със свои възторжия

нежно отключвах заключени брави…

 

…Жаби злосторни не пусках,

крякнали в мътни води.

 

…С Моите Чисти Закуски

всеки достойно ще победи!

 

1998, 2017