СЪРНИЧКА ЛЮБОВНА

На Ани ИЛКОВ  – български Поет

със световно значение

Илюзия или Измама Любовна е,

когато

във тебе се совне

СЪРНИЧКА ЛЮБОВНА

под плодни клони?!…

 

А никой край нея дори не разбира,

че Тя е живяла в Природна Квартира…

2019, Бургас