СТОПЛЯНЕ НА ДУШИТЕ

На народния певец Стоян ГАНЧЕВ

 

Стопляш Душите на хората – знаеш

как да попееш и заиграеш!

Ясно е всичко

на Сцената – можеш

да позапееш с усмивки божии!

 

Галиш със Песни човешките чувства

най-благородно с Народно ИЗКУСТВО!

Често политаш със хорските мисли –

Гълъби сякаш над Плод ще провиснат!

Весели Мисли във тебе „бисват“ –

цялата честност е Плодно Разлистена!

2019