Стихотворения във в. „Словото днес“

Slovoto

Slovoto dnes

Из „Съкровени Бургаски Посвещения”

(По повод публикациите на бургаски поети и писатели във в. „СЛОВОТО ДНЕС”, бр. 20, 28 май 2015 г.)

 

 МОРЕТО

 

„Каквото и да кажа за Бургас,

не мога да не спомена Морето…”

                   Манол МАНОЛОВ

 

Морето пак ли във тебе се плиска

със лятната плажна и тъничка ризка?!…
А може би чака, а може би иска

небесния порив на Риска?!
Адажио чуваш ли вече в ушите,

ЛЮБОВ ли докосваш в звука на вълните?!
…Обичаш и гледаш във свои вини –

Вълните

и те ни донасят

вини…

 

2015

       

ДИРЕНЕ

НА ОБИЧ ЛЮБОВНА

 

„Уморих се да мисля за теб…

А да спра мисълта си, не мога.

Тя стои в тъмносиния креп

на нощта и наднича към Бога!”

                   Лорис МАНУЕЛЯН

Любовното мислене трайно е много…

ОБИЧ ЛЮБОВНА изгрява от Бога!
Разшифрована, Тя ще запее –

има Душата сияйна на Кея!
Смисъл любовен се ражда в Душата!

Може – и шепне в ухото на Вятъра!
А от Ухото на Вятъра тича

най-най-вълшебно наше Момиче…
…Умен може да бъде Човекът!
Его любовно тогава по-леко

литва – и знае къде да кацне:

ясно сияе в Духа на акации!
…Нежно ни лъхва акациев мирис –

можем тогава ЛЮБОВ да подирим!

 

2015

 

 

ПОКРАЙ МОРЕТО

 

„Ръждиво червена е меката есенна вечер.

Вървя по алеите. Мракът – и той по петите ми.

Градината: в сенки от мрежи рибарски облечена,

отваря врати – както сводник за влюбени-скитници.”

                                     Светла ГУНЧЕВА

Съмва се покрай Морето – самотно

в тайното негово дишане кротвам…
Ето ме – има със него безкрая невиждан –

тихо поемам и негови изгревни грижи!
Лесно ми беше

да се отдам на пиянството нощно –

ангели все ме спасяваха –

искаха в моя душа да навлязат –

и още и още…

Господ нямаше нищо напротив –

и казваше:

„Умна глава само може

от дяволски действия да те предпази.”

…Нямах нищо напротив

Душата ми да ми спасят.

С нея исках

чистотата на Чувствата да си спасявам –

и чистотата

на Мислите…

Ето ме – вече единствено в Изгрева висвам.

Вая Душата си мислено с Мислите Божии!
А Морето се плиска със събудени чувства

и с Мисловност Възторжена!

 

2015

 

МОРСКИ МИСЛИ

 

„И ще бъда, докато

всеки порив на деня ме ражда.”

                                   Калина ТЕЛЬЯНОВА

„Кеят е близо – ще го осмислим!” –

ангели пращат ни божии мисли!
Лесно ни ражда Любовния Изгрев.

Искрено литваме в слънчево близване…
Нежно докосвани с морския бриз,

ангели слушаме…

И без каприз

Трайно умеем със Морските Мисли

завист и злоба да чистим!

 

2015

 

 ГОРСКА ЛЮБОВ


„Старецът. Пристигаше със здрача

Сам актьор в самотната си драма…

Тази вечер никой не разбра, че

старецът на гарата го няма…”

                            Ваньо ВЪЛЧЕВ

В самотата – сам и никой:

а над него – Птици чуруликат…
Нощно време той заспива късно…

 

…Във Гората днес е. Не е свъсен.

Ъгловите храсти му се радват –

няма ги секачите със брадви…

Любовта – отминалата – Тук

чурулика с приказния звук!

Ето го – той пак е със момиче –

вика го да него с пойни птичета!

 

2015

 

 ВЕЧНАТА МИ СРЕЩА


„Там някъде, накрая,

където няма плът и аромат, и цвете,

градината е каменна

и върху всеки камък пише

името на нечия любов.”

                                               Роза БОЯНОВА

 

Бог е казал: „Любовта събирам във една

откровена вечност…

Ясно гледам. Нямам аз вина…

Никой се не връща… Но сърдечно

огледалото ви земно гледа

все към земните ви схватки.
А Животът кратък, на предела

Разум вае в пощенските пратки…
От какво да се страхувам, щом умея

зайделото слънце да предам на Кея?
…А в Небето БОГ ще ме посрещне –

да упътва вечната ми среща.

 

2015

 


РИБОЛОВНО

И БОЖИЕ ВРЕМЕ

 

„Тези есенни дни били запомнени

по цялото Черноморие с големите пасажи от паламуд,

както и с ранните студове и силни северни ветрове.”

                                               Георги ИНГИЛИЗОВ

Господ пак ме подсеща:

„Ето – и днес със Морето се срещаш…
От Морето ще можеш да вземеш

Риболовно и Божие Време.”
Господ има куража да каже:

„Имиджът земен не е най-важен.”
…Имаш ли разум, тогава умееш

нощният сън да го пратиш на Кея.
…Гневните звуци на морска стихия

истински тайни ще ти разкрият.
Лесно е да си в легло доверчиво,

излез в Морето – кръвта ти да живне!
…Зимното време в Морето подсеща:

„Обич се ражда сред многото срещи…”

Влезеш в Морето – и вече умееш

да преосмислиш Душата на Кея!

 

2015

 


РАДОСТ КРИЛАТА

или

РАЙСКИ КОПНЕЖ

 

 „От своите крачки се бой,човече!

Те ще ти строшат главата по неравния път.

– Затуй искам да летя! – отвърнал човекът…”

Атанас РАДОЙНОВ

Аз съм си аз – и не мога да бродя

тайно и явно в гората прохладна…

Ангели все във Душата си водя –

никой край мен не е гладен, ни жаден…
Ангел е всеки, когато се спира –

смисъла свой и във друг да намира.
РАДОСТ ли носиш със Радост Крилата,

ангели раждаш в гнездо на Душата!
…Доблестно крехък, но и сияен,

Ти все лекуваш душевните рани!
Още умееш със искрени чувства

йоги да ваеш във свое Изкуство!
…В нощите в дни ги превръщаш – и знаеш

Обич как литва с очите на Рая!
…Виждаш ли Парка във твоя летеж,

имаш Крилете на Райски Копнеж!

 

2015

 

 

РИСКЪТ ДУШЕВЕН

 

„Потъвам (сам в забрава) и се давя

навътре в себе си.”

                            Росен ДРУМЕВ

 

Рискът да бъдеш във себе си само –

обич заражда, а не измама…

Смисълът земен е да проумееш

Емблематичната връзка на клея!
Най-небосводните чувства изгряват

Да ни отключат душевните брави!
…Рискът да бъдеш във себе си само

ум ни донася с приятелско рамо.
Може би всичко в живота ни земен

емблематично ни свързва със Времето?!
…Времето в нас – със Небесния ДУХ –

Любов дарява ни с божия слух!

 

2015

 

 

 СЪДБАТА

 

„Поглеждам към небето,

което е видяло всичко.”

Бина КАЛС

 

Бог е свидетел – и знае всичко –

иска и знае за наши привички…

Никога той не упреква Съдбата –

ангели може да ни изпрани…
…Както се вглежда във нас – и подсеща:

„Ангели ще ви изпратя на среша.”
…Лесно се хващаме в ”божия мрежа”.

„Смешни сме риби” във боже крайбрежие”.

 

2015

 

 МАЙЧИНИТЕ ГРИЖИ

 

„…кутретата стояха

достатъчно близо да майка си.”

                        Милка ИВАНОВА

 

Милост нямат децата към своите майки –

искат е стават всезнайковци…
Лесно е да се закърмят със вяра,

колкото да се изгубят зад гарата…
…А от душите на майките тича

Изгревно Слънце – и все ги обича!
В Изгревно Слънце сред майки ще срещнеш

Ангелска Вяра и хлебни пещи…
Нощем и денем от майките литват

Обич на Птици и песенно питане:

„Връх ли достигнахте, че не ви виждаме?!

…А може би наши са вашите грижи?!”

 

2015