СМИГАНЕ СЪС ЗАКАЧКА

На съпругата ми МАГДАЛИНА

Магистралните Пътища вече

дълго подтичват… И могат далече

амбициозно да ни отвеждат…

Любвеобилни и със надежда

искрено все ни даряват успехи…

 

…Но от Небето закачково смигат:

„Облечете ли сватбени дрехи,

ангели вече не могат ви стигна!”

 

1974, 2015