РОДНАТА БЪЛГАРИЯ

135 години от рождението на Людмил СТОЯНОВ –

Български писател, поет, преводач и литературен критик.

(6 февруари 1886 – 11 април 1973)

 

Любов ни е нужна в Родината Мила –

Държавата Родна дарява ни сила…

 

Мисловни

и

ласкаво-силни ни прави:

СТОИМ само в Нея

за

Обич и Здраве!

 

…Яснее с Душата си – родството брани,

нощува със нас Тя – тъй както с акрани…

 

…Обича ни Родна България –нека

във нас Тя да вижда най-най-Човека!!!

2021 г.