РИСУНКАТА

(Отвъдно прозрение на Густав КУРБЕ)

 

 На дъщеря ми АГЛИКА

Куражът достига предела ти, щом

безсънните тръпки те водят към съмване…

Гуслар ли засвирва в Душата ти – взлом

Ти няма да чуваш до всяко разсъмне…

 

Там някъде в себе си Ти ще рисуваш

най-нужното в себе си най-най-добруване…

 

…Ненужното никога няма да стигне

до вицово-шарено твое примигване.

 

…РИСУНКАТА стига Духовно Усещане,

когато в ДУШАТА за нещо подсеща!

 

1979, 2009, 2016