РЕКЛАМНА ЗАКАЧКА ОТ УМНО ДЕТЕ ЗА СВОЯТА БАБА

Със фалшивата си сабя

тук поканила е баба

офицерите от щаба…

 

Ясно е – със своя старост

рекламира Нова Гара…

 

С погледа на минал век

Тя се прави на юрдек…

И без главни букви днес

гони най-най-славен пес.

Но зад очила красиви

каканиже Думи Диви…

 

…Ах, с фалшивата си сабя,

грандоманката ми баба

разхвърча и най-най-щаба!

 

…Умна уж – а взе да вози

на фалшиви коловози

и без главни букви чак

най-без точков свой мерак.

 

2015