РЕАЛНОСТ

На известния бургаски стоматолог

д-р Митко МИТЕВ

 

Митологии много…

Но ти си реално до мене…

„Короната“ пак ще я правиш, нали?!“

 

…Митичен не съм аз.

Но пея космично и…стена.

Ех, може би иска Гласа ми

навън да вали?!

 

…Възможно е всичко.

Но пеят навънка все още

и Летните Птички!!!

 

15 октомври 2019