РАЙСКИ ЖИВОТ

(Отвъдни прозрения на Борис ПАСТЕРНАК)

 

 

На Надя ПОПОВА

Богат инженер ли?! Срещнах го днес.

Радвах го много със свой адрес.

 

Искаше пак да се видим, когато

смислено пак му даря и Душата си…

 

…Пасваше много на Мойта Душа:

твърдо си мислих,че не греша.

 

Ех,

Райски познавах тук Всички Души –

никой не можеше с мен да греши…

 

„Ангел си!“ –на инженера му казвам.

„Клетвено раснал си в моята пазва!“

2021 г.