ФОТОГРАФИ

РАЗМИСЛИ ПРЕД ЗАСТАНАЛИТЕ ЗА СНИМКА

125 години от рождението на американския фотограф Ман РЕЙ

(27 август 1890 – 18 ноември 1976)

(Отвъдни художествени прозрения на Ман РЕЙ)

 

Мимолетно видение –

но реално показвам, че се обичат…

 

Ангели всички не могат да бъдат –

но поне за секунди към ангели тичат…

 

Нещо сияйно лети във очите им –

и са за снимка пред мене застанали…

Рай ли познават – не зная, но зная:

в Рая единствено ще се разкаят…

 

…Ех, ако можеше всеки да види

как и в Сърцето си носи обиди:

йога ще стане ли всеки от тях –

и ще пречисти ли своя си грах?!

 

2013, 2015