РАЗЛИЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ

На проф. дпн  Маргарита ТЕРЗИЕВА

Масово правим Духовно открехване:

Рием Душите – и пак сме си рехави…

 

Гарги нападат ни Словото наше:

искат – и тайно все ни пердашат…

 

Тяхна си работа – те стават смешни…

А ние – явно все сме безгрешни.

 

…Терор и кражби властват все още:

тайни са денем,

зинали – нощем.

 

…Ето ги – пак се промъкват към нас:

ваят бесилки и шепнат на глас:

„Ще ви отучим да сте прочути

като ви пращаме всякакви шутове!…“

2003, 2020