ПРОЛЕТЕН ДЪЖД НАД РУПИТЕ

Росна се снощи най-пролетен дъжд –

унесно-нежен: с Душата на мъж!

 

Птици запяха във утро уханно –

и излекуваха мъжките рани!

 

…Тука пророчица Ванга е вечна:

ей я – от БОГА тя ръси Сърдечност!

 

м. април 2017 г.