ПЛОДНИТЕ ДЪРВЕТА

На проф. Виктор ЧУЧКОВ

 

Виждах аз как Плодните Дървета

композираха Душата ми – и светеха!

 

Топлих Мислите си

р а д о с т е н – и можех

с

Чувствата си да летя възторжен!

 

…Чикчирикаха ми Птици вечно боси

и към

Космоса с вълшебство все ме носеха!

 

…Весел бил съм винаги – и мога

и Небе

и Земни Хора да възторгвам!!!

2021 г.