ПИСАТЕЛ И ПЕВЕЦ

130 години от рождението на Едуард БАСчешки писател, актьор, журналист, певец и автор на песни. Истинското му име е Едуард ШМИДТ. Известен е с фамилното име-псевдоним БАС, защото освен писател е актьор и певец.

(1 януари 18882 октомври 1946)

Ето ме – пак съм си тука:

дълго пътувам под ямурлука…

 

Умен съм – и с цирков шеф

правя си някакъв кеф…

 

…Ангел съм – но и си имам

радостни дяволи и посред зима.

 

Дълго запявам – умерено-дълго

и си подмятам баровски въглени.

Баровски въглени в бара сияят –

ангелски пея и стигам до…Рая!

 

Смислено после описвам си всичко:

аз съм Писател – и литвам със птичките…

 

И извинете ме – със баритон

мога да пея и в баров салон!

2018