ОХРАНА ЗАСМЯНА

92 години от рождението на Надин ГОРДИМЪР

(20 ноември 192313 юли 2014)

(Отвъдни прозрения на Надин ГОРДИМЪР)

 

„Невъзможно е риба да хванеш…” –

тъй ми каза отбраната.

 

А под морското слънце на плажа

днес охраната пазеше властници важни.

 

…И си мислих: „Какво ли ще стане

най-отбрана охрана

и за мене риба да хване?!”

 

…Господ това ли е слушал – не зная:

но отбрана охрана

риба ми хвана…

И потегли нанейде засмяна…

 

2015