ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ – 2016

РИО щастливо ни гледа

и ни казва: „Идва Победа!

Идва Победа! А след Победа

Обич в Душата ни живва,

Обич красива и много щастлива!“

 

Нека да живва – тогава

Ангели с Обич даряват ни Здраве!

 

Ласкава, нежна Олимпиада

Дава чудесни НАГРАДИ!

 

…ОЛИМПИАДАТА слави Държава,

дето Щасливи Награди раздава!

 

2016