ОБРАЗОВАН ЖИВОТ

Скъпи познати и непознати българи, давам Простор на ВЪОБРАЖЕНИЕТО ВИ

и ВИ казвам: „Честит 1 НОЕМВРИ – Ден на народните будители – общобългарски народен празник, който е извисил

с Изгревна Чистота и Святост БЪЛГАРСКИЯ ДУХ!

Може, където искате, и да го отпечатате, и да го рецитирате това мое стихотворение.

130 години от рождението на Стоян ОМАРЧЕВСКИ

(23 декември 1885 – 10 март 1941)

 

ОБРАЗОВАН ЖИВОТ

(Съвременни отвъдни прозрения

на Стоян ОМАРЧЕВСКИ)

 

Посвещавам на проф. Тодор ТАНЕВ

Съзнанието винаги е чисто,

Трудът сияе ли сред плодни листи…

 

…Обреченост не искам

в Държавната Просвета!

Мисловни хора могат държава да въздигат!

 

А ангелските хора успяват да просветват –

разумно просветените със Изгрева се вдигат!

 

…Човекът, образован със Родно Слово, може

епохи да въздига до божии възторжия!

Ваятелят на чувства и на мисловност родна

съзнава, че живее сред Дишане Свободно!

 

…Копнежът е свободен, когато жест народен

из Изгрева сияе и заиграва с Рая!

 

…Съзнанието винаги е чисто,

Трудът живее ли сред плодни листи!

 

1985, 2015