ОБИЧ И НЕЖНОСТ или ДУХОВНАТА ВСЕЛЕНСКА СИЛА

„Произнасяте присъдата ми

с по-голям страх от този,

с който аз я изслушвам.“

Джордано БРУНО  –

думи пред съда на инквизицията

 

(Съвременни отвъдни прозрения

на Джордано БРУНО)

 

 

Брат на ХРИСТОС съм. Но никой не знае

аз как наказвам, а кого вая…

 

Умен съм нужно, но никога няма

нужният беден аз да измамя…

 

…ОБИЧ и НЕЖНОСТ от мене сияе!

Джоб не претърсвам – това не е Рая…

 

1978, 2008, 2016