ОБИЧТА

(Отвъдни прозрения на П.К. ЯВОРОВ)

 

Пак съм си същият, пак…

Крача от Изгрев до мрак…

 

Ясно е всичко в Душата ми – зная

Времето Вечно е в РАЯ!

 

Още обичам Жените –

радвам ги с ОБИЧ!

И дните им

Обично пак ми сияят!

 

…Всичко постигам със Обич

и в РАЯ!!!

2019