НУЖНА ПОСЛУШНОСТ

На Стойчо КЕРЕВ

 

Стъпвам с Душа и Сърце по ЗЕМЯТА –

ОБИЧ изпращам на свои Приятели!

 

…Йогите винаги носят Доверие –

често при тайни невероятни

ще ги намеря.

 

ОБИЧ с очите си все ми изпращат –

Космоса сякаш в Живота си хващат!

 

…Ето – роднините мои на йогите честно

радват все тяхната  Скромна Известност.

Ехо от тяхната Музика слушат,

но и

ваят във себе си нужна послушност!

2021 г.