НА ПРАЗНИКА 8 МАРТ

Мина край мене, нежно ме зърна –

искаше да я прегърна…

 

Ангелски нежен съм – в мене е БОГА:

Радост Грижовна, не алчна тревога…

 

…Господ отрежда обич с надежда

в нея от мен да сияе!

 

Аз я прегърнах, Тя ме обгърна –

и на Земята сияем из Рая!

2016, 2017