НАРОДНО ПЕЕНЕ

На народната певица

Николина ЧАКЪРДЪКОВА

Никой няма да ме спре –

литвам с Песни все Народни!

 

Нежно литвам – и добре

ангелски народ избродвам!

 

…Чакам всеки да запее –

кърша пъргава снага!

Дъжд дори да ме люлее

не изпадам във беда.

 

…Който ми поиска, мога

с него весело да пея.

Вая със Народа БОГА

и с Народа се люлея!

2019